Fastighetsrätt

Fastighetsrätt omfattar lagstiftningen gällande framför allt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter.
I arbetet med fastighetsrättsliga frågor som t e x upprättande och granskning av olika typer av avtal, värderingar och ersättningsutredningar, krävs erfarenhet och goda kunskaper om vilka lagar och regler som gäller vid bedömningen av den uppkomna situationen.  Det kan handla om intrång och skador i samband med markåtkomst i infrastrukturprojekt, områdesskydd för natur- och kulturvård eller andra fastighetsrelaterade projekt, tvister och dylikt.

Sören Wallgren har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och är sedan 2019, av Domarnämnden förordnad, särskild ledamot i Mark- och Miljödomstolen, vid Tingsrätten i Vänersborg.

 

Fyll i så hör vi av oss