Fastighetsrätt

Fastighetsrätt omfattar lagstiftningen gällande framför allt bildande, ägande, överlåtelser och upplåtelser av fastigheter.
Inför belåning, försäljning och köp, samt vid omarronderingar, arvsskiften och tvister m.m. hjälper Markbyrån Lidköping AB till med rådgivning, värdering och förhandling m.m.

I arbetet med markåtkomst i infrastrukturprojekt och vid områdesskydd för natur- och kulturvård erbjuder vi bl.a. värdering, förhandling och upprättande av avtal, samt projektledning och samordning av tillstånds- och marklösenfrågor.

Fyll i så hör vi av oss