Om Markbyrån

Företaget startades 1998 av Sören Wallgren som är Skogsmästare och nu med ca 30 års erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor.  

Vi arbetar med frågor inom fastighetsutveckling, infrastrukturutveckling, natur- och kulturvård, planläggning och exploatering m.m.

Markbyråns tjänster är bl.a. rådgivning och förhandling, samt marknadsvärderingar, ersättningsutredningar och intrångsvärderingar m.m.

Vi hjälper både större och mindre fastighetsägare med fastighetsrättsliga frågor som t e x upprättande/granskning av avtal, förhandling och värdering i samband med markåtkomst för naturreservat, ledningsprojekt, vägprojekt, samt även vid belåning, köp och försäljning av fastigheter.

Markbyrån har genom åren också haft stora uppdrag med värdering och förhandling vid markåtkomst i projekt med Swedegas, vägverket, energibolag, kommuner, lantmäteri, länsstyrelser och naturvårdsverk m.fl. 

 

Fyll i så hör vi av oss