Om Markbyrån

Företaget startades 1998 av Sören Wallgren som är Skogsmästare med ca 25 års erfarenhet som fastighetsekonom.  

De senaste 14 åren har Markbyrån haft stora uppdrag med värdering och förhandling vid markåtkomst i projekt med Swedegas, vägverket, energibolag, kommuner, lantmäteri, länsstyrelser och naturvårdsverk m.fl. Vi utför värderingar på uppdrag av Lantmäteriet, banker, försäkringsbolag och advokatfirmor m.fl. 

Fyll i så hör vi av oss