Fastighetsvärdering

Att värdera jord- och skogsbruksfastigheter kräver kunskap, erfarenhet och god kännedom om den lokala marknaden. Det handlar ofta om flera delar som ska värderas, t e x jord, skog, ekonomibyggnader och bostadshus som sedan vägs samman till en helhetsbedömning.

Intrångsvärdering och ersättningsutredning kräver god kunskap om dels, vilka lagar, regler och praxis som gäller och dels krävs kunskap om vilka metoder och verktyg som bör tillämpas vid bedömning av den ekonomiska skadan.

Samhällsbyggarna auktoriserar fastighetsvärderare i Sverige. Syftet med auktorisationen är att kunna redovisa högt kvalificerade fastighetsvärderare, som kan ta åt sig värderingar från skilda uppdragsgivare; såväl ägare som säljare och köpare av fastigheter.

Att anlita en auktoriserad fastighetsvärderare innebär att du anlitar en värderare med rätt utbildning, med lång erfarenhet, vars integritet inte kan ifrågasättas och som av samhällsbyggarna prövats och befunnits vara en kvalificerad fastighetsvärderare. Auktoriserade värderare har också åtagit sig att följa de regler för god värderarsed som antagits av sektionen för fastighetsvärdering.

Markbyrån har värderingsspecialister som är auktoriserade värderare

Sören Wallgren

  

 

 

Fyll i så hör vi av oss